Hľadáte zhotoviteľa k Vášmu novému projektu?

Vyžiadajte si cenovú ponuku zadarmo

V tejto oblasti naša firma disponuje širokou sieťou partnerov a odbornou znalosťou. Vďaka tomu nás postupne pozývajú k realizácii čoraz väčších projektov, aby sme dodali zásypový materiál k zásypovým a stavebným prácam realizovaným na stavenisku, resp. aby sme odstránili stavebný odpad.

Výkopy základov budov a priekopov, úprava terénu, naloženie násypového materiálu na nákladné vozidlo a jeho vyloženie, vyberanie zeminy, rozhrnutie kameniva.

Pomocou našich nástrojov a partnerov ponúkame našim objednávateľom kompletné riešenia v oblasti výstavby ciest.

Máme blízky vzťah s okolitými samosprávami. Na mnohých miestach sme už vykonávali vis maior práce, kanalizácie, výkop odvodňovacích priekopov. Realizovali sme osadenie obrubníkov a výstavbu ciest financovanú samosprávou. Zabezpečujeme aj dodanie potrebného stavebného materiálu a materiálu podkladového lôžka.

Naši partneri

V priebehu viac ako jedného desaťročia nás naši partneri a subdodávatelia presvedčili o výhodnej spolupráci.

Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes!

Žiadame Vás o vyplnenie nižšie uvedeného formulára na vyžiadanie cenovej ponuky, aby Vás náš pracovník mohol kontaktovať vo veci vypracovania cenovej ponuky a s cieľom preverenia údajov.

  Priezvisko *
  Meno *
  E-mail *
  Telefónne číslo

  Názov spoločnosti

  Vec

  Ako Vám môžeme pomôcť?