Loading...
Úvod2017-10-06T08:44:42+00:00

Práve rozmýšľate nad projektom výstavby? My Vám pomôžeme!

Bezplatná cenová ponuka

Vždy sa na nás môžete spoľahnúť

Naša firma má skúsenosti viac ako jedného desaťročia.

Preprava

V rámci prepravy vždy dbáme najmä na to, aby sme dodržali zadané termíny.

Je tiež partnerom v doprave

V tejto oblasti naša firma disponuje širokou sieťou partnerov a odbornou znalosťou. Vďaka tomu nás postupne pozývajú k realizácii čoraz väčších projektov, aby sme dodali zásypový materiál k zásypovým a stavebným prácam realizovaným na stavenisku, resp. aby sme odstránili stavebný odpad.

Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes!

Zemné práce

Zemné práce vykonávame strojmi z vlastného strojového parku, stroje sú moderné a vo vynikajúcom technickom stave.

Je tiež partnerom v zemných prácach

Výkopy základov budov a priekopov, úprava terénu, naloženie násypového materiálu na nákladné vozidlo a jeho vyloženie, vyberanie zeminy, rozhrnutie kameniva

Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes!

Stavba ciest

Stavebné práce v prípade výstavby ciest zabezpečujeme dodržaním určeného termínu, s presnosťou, vynikajúcimi, skúsenými odborníkmi a vlastnými strojmi.

Partner pri výstavbe ciest

Pomocou našich nástrojov a partnerov ponúkame našim objednávateľom kompletné riešenia v oblasti výstavby ciest.

Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes!

Výstavba inžinierskych sietí

V rámci súkromných investícií sa zaväzujeme vykonávať komplexnú realizáciu výstavby inžinierskych sietí.

Partner je tiež vo výstavbe

Máme blízky vzťah s okolitými samosprávami. Na mnohých miestach sme už vykonávali vis maior práce, kanalizácie, výkop odvodňovacích priekopov. Realizovali sme osadenie obrubníkov a výstavbu ciest financovanú samosprávou. Zabezpečujeme aj dodanie potrebného stavebného materiálu a materiálu podkladového lôžka.

Vyžiadajte si cenovú ponuku ešte dnes!

Pozrite si naše práce

Presnosť, dôveryhodnosť, kvalita a rýchlosť: na základe týchto princípov vykonávame našu prácu dennodenne.

Pozriem si všetky projekty

Naši partneri

V priebehu viac ako jedného desaťročia nás naši partneri a subdodávatelia presvedčili o výhodnej spolupráci

Náš strojový park

  • 13 ks ťahačov
  • 1 ks nákladné auto s trojnápravovým tandemovým sklápacím prívesom
  • 1 ks nakladač Volvo L60
  • 1 ks bager Komatsu
  • 1 ks bager Kobelco
  • 1 ks trailer na prepravu strojov

Ďalej disponujeme so širokou sieťou subdodávateľov, ktorých v prípade potreby vieme zapojiť do stavebných prác.